NAILS & SKIN STUDIO

Privacyverklaring Nails and Skin

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Nails and Skin kan resp. moet persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Nails and Skin en u deze zelf aan Nails and Skin verstrekt. Nails and Skin kan in haar dagelijkse praktijk als nagelstudio de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
- bedrijfsnaam, voorzover van toepassing - voor- en achternaam
- geslacht
- adresgegevens.

WAAROM NAILS AND SKIN GEGEVENS NODIG HEEFT
Nails and Skin verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Nails and Skin uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het verzorgen van uw nagels en/of huid.

HOE LANG BEWAART NAILS AND SKIN UW GEGEVENS
Nails and Skin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Nails and Skin verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WEBSITEBEZOEK
Op nailsandskin.nl, de website van nagelstudio Nails and Skin, worden géén bezoekgegevens bijgehouden. Nails and Skin maakt géén gebruik van Google Analytics of welk ander systeem dan ook om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nailsandskin.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Nails and Skin zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

ADRESGEGEVENS
Nails and Skin, Ceintuurbaan West 89, 9301 CR Roden, tel. 0612-855622, info@nailsandskin.nl www.nailsandskin.nl

 mei 2018